Saringes´kennel
uppfödning av Dansk-Svensk Gårdshund

                                              labrador och Lagotto Romagnolo

Richert Cornelis von Crona "Cornelis"

Vi har valpar !

Valplådan är nu full av små liv, både flickor och pojkar i alla de färger !

2014-10-21